Draagkracht

ADVOCAAT
HUURRECHT: Als breuken in een contract verschijnen

Verhuren is altijd spannend. Betalen de huurders op tijd en houden ze je eigendom wel in goede staat? Maar ook als huurder hoop je dat de verhuurder zich aan de afspraken houdt. Is dat niet het geval? Dan sta ik aan jouw zijde als je advocaat, gespecialiseerd in huurrecht.

Goede afspraken, maken goede (ver)huurders

Achterstallige huur, vernielingen aan de woning, overlast, achtergehouden huurwaarborgen: er kan veel mislopen tussen verhuurder en huurder. Ondanks het huurcontract zijn de rechten en plichten niet altijd duidelijk voor iedereen. En wat als er iets gebeurt dat niet in het huurcontract is opgenomen? Of als de (ver)huurder zijn verantwoordelijkheden probeert te ontlopen?

“Bij huurgeschillen kijk ik eerst wat de rechten en plichten zijn van huurder en verhuurder. Op basis daarvan werken we samen een oplossing uit.”

Geraken jij en je (ver)huurder er niet uit met een goede babbel?

Draagkracht

Wat doet Draagkracht als jouw advocaat huurrecht?

advies huurcontracten

Wat moet er in het huurcontract komen? Wat zijn de wettelijke bepalingen en welke zaken mag je als verhuurder zelf beslissen? En vooral: is alles duidelijk geformuleerd zodat er geen ruimte is voor misverstanden? Als advocaat huurrecht help ik je om een waterdicht huurcontract op te maken.

bijstaan in huurgeschillen

Misschien is er sprake van een misverstand, of staat er iets in het huurcontract dat niet reglementair is. Sowieso bekijken we bij een huurgeschil eerst of we samen tot een oplossing komen.

optreden als advocaat handelshuurrecht

De wetten rond handelshuur zijn strikt, met specifieke verplichtingen voor huurder en verhuurder. Volg je de wetten niet goed op? Dan kan dit serieuze gevolgen hebben voor alle partijen. Gelukkig weet ik precies waarop je moet letten als je een handelshuurovereenkomst afsluit. En wat je moet doen als er toch iets misloopt.

juridische procedure voeren

Levert een bemiddeling niets op? Dan is een juridische procedure de volgende stap. Daarbij toets ik de feiten aan de wet en probeer ik zo om een rechtvaardig vonnis te verkrijgen. Ik betrek je bij elke stap van het proces en help je om de juiste beslissingen te maken.

Wil je meer weten hoe ik werk
als advocaat huurrecht?

Huurgeschil? Een advocaat inschakelen?

Moet je nu bij elk huurgeschil meteen een advocaat huurrecht inschakelen? Dat hangt natuurlijk af van de ernst van het probleem. Mijn tip: wacht niet te lang en neem bij twijfel contact met mij op. Want een juridische procedure opstarten, neemt tijd in beslag. Tijd waarin jij afhankelijk blijft van je (ver)huurder en problemen verder kunnen escaleren.
Al ga ik sowieso altijd eerst op zoek naar de gulden middenweg waarin jij en je (ver)huurder zich kunnen vinden.

Niet alleen advocaat huurrecht

Draagkracht staat je bij met alles wat met (ver)huur te maken heeft, ook als je een advocaat handelshuur zoekt. Buiten huurrecht zijn er nog rechtstakken waarin ik de nodige expertise en ervaring heb. En kan ik je toch niet helpen? In mijn netwerk heb ik advocaten met verschillende specialisaties naar wie ik je graag doorverwijs.

Draagkracht

Kracht om je conflict te dragen

Pas in mijn rechtenstudies besefte ik waarom ik zo graag advocaat wou worden. Om mensen een stem te geven en om hen bij te staan bij juridische conflicten. Niet alleen in de rechtbank als advocaat, maar ook als luisterend oor en klankbord.

En dat is precies waarvoor Draagkracht staat: ik draag je doorheen het conflict en geef je zo de kracht om ermee om te gaan. Maar vergis je niet. Eenmaal in de rechtbank neemt mijn winnaarsmentaliteit het over en ga ik tot het uiterste.

Aangenaam, ik ben Doreen.