Draagkracht

Wanneer advocaat nodig bij huurgeschil?

26 september 2023
 | Huur, Contracten
Schakel bij huurgeschillen een advocaat in en laat je correct adviseren en vertegenwoordigen.

Een woning huren is voor veel mensen dé manier om een eigen stekje te hebben. Voor anderen is het de eerste stap voordat ze iets willen kopen. Daarnaast is een pand verhuren een van de beste investeringen. (Ver)huren is dus een goed idee. Meestal toch. Want wat als er huurgeschillen ontstaan?

Deze blog geeft je advies over wat te doen bij problemen met je huurder of met je huisbaas. Want zowel huurders als verhuurders sta ik bij als advocaat tijdens huurgeschillen.

INHOUDSOPGAVE

Hoe huurgeschillen ontstaan

Een misverstand, verkeerde communicatie of opzettelijk tegenwerken, een huurgeschil kan verschillende oorzaken hebben. Maar wanneer spreek je over een huurgeschil?

Eigenlijk is dat alles waarover huurder en verhuurder het niet eens zijn. Dit zijn de meest voorkomende huurgeschillen:

 • huur niet betalen

Het meest voorkomende huurgeschil. De huurder wil of kan niet betalen en de verhuurder wacht tevergeefs op zijn centen.

 • weigeren terugbetalen waarborg

Het huurcontract loopt af en de verhuurder weigert om de waarborg terug te betalen.

 • discussie over gebreken

Als je een woning wilt verhuren, dan moet die in orde zijn. Bovendien moet je ervoor zorgen dat dat zo blijft. Maar voor welke gebreken draai jij op? En wat wanneer een huisbaas weigert om een herstelling uit te voeren?

 • onwettige aanpassingen woning

Huurders mogen niet zomaar werken uitvoeren in hun huurwoning. Want wat zij zien als een meerwaarde, is dat niet altijd voor de verhuurder. Voer voor discussie!

 • oneens zijn over huurverhoging

De meeste huurgelden stijgen mee met de normale indexatie. Al is dat voor panden met een EPC-label D, E en F via een aangepaste formule. Maar wat als de huurder de hogere huurprijs niet kan of wil betalen?

 • ten onrechte uit huurwoning gezet

Als verhuurder mag je je huurders niet zomaar uit jouw woning zetten. Lees hier meer over jouw rechten en plichten. Sowieso moet elke uitzetting via de vrederechter lopen.

Kleine ergernissen, grote gevolgen

Naast de meest bekende huurgeschillen zijn er ook kleine ergernissen. Denk aan huurders die de rust verstoren van de buren. Wat als dat uit de hand loopt? Moet een verhuurder dan stappen ondernemen?

En wat met huisdieren? Een verhuurder kan ze eigenlijk niet verbieden, zelfs als dat in het contract staat. Alleen de vrederechter kan een verbod opleggen en daarvoor kijkt hij naar de omstandigheden. Meestal krijgt de huurder ook de tijd om de dieren een andere thuis te geven. Maar is hij het niet eens met de uitspraak en weigert hij om de huisdieren weg te doen? Dan pas zal de vrederechter het huurcontract ontbinden.

Daarnaast zijn er huurders die hun huurwoning onderverhuren. Als de verhuurder daarvoor toestemming geeft, is dat geen probleem. Maar wat als dat niet het geval is?

Huurcontract met rechtsgeldige bepalingen

Om grote en kleine problemen met je huurder of huisbaas te vermijden, zijn goede afspraken onmisbaar. En die vallen of staan met het verhuurcontract.

Een verhuurcontract moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten en dus specifieke informatie bevatten. Denk aan de duurtijd, de huurprijs en indexatie, het bedrag van de huurwaarborg, de staat van de woning …

Maar soms wil je als verhuurder extra zaken in het contract opnemen. Zoals het voorbeeld hierboven, over het verbod van huisdieren. Hoe ben je zeker dat jouw toevoegingen rechtsgeldig zijn?

Om te voorkomen dat je verhuurcontract de oorzaak wordt van huurgeschillen, is het een goed idee om een advocaat het document te laten nakijken.

Naar vredegerecht bij problemen met (ver)huurder?

Moet je voor elk huurgeschil naar de vrederechter? Gelukkig niet. Probeer eerst om met elkaar in gesprek te gaan. Vaak lossen de dingen zich op deze manier op én je behoudt een goede relatie met je (ver)huurder.

De volgende stap is per aangetekende brief je (ver)huurder in gebreke te stellen. Een mail is trouwens ook rechtsgeldig. Krijg je na een paar pogingen niet het gewenste resultaat? Raadpleeg dan een advocaat met specialisatie huurgeschillen.

Verzamel ondertussen bewijsstukken over het huurgeschil. Denk aan correspondentie van brieven, mails tot sms’en en chatberichten. Maar ook betalingsbewijzen of officiële klachten die bijvoorbeeld zijn ingediend bij de politie wegens overlast. Zo heb je een dossier waarmee je advocaat aan de slag kan.

Oplossen huurgeschil met advocaat

Een advocaat huurrecht inschakelen, betekent niet dat er ook meteen een proces volgt. Want ook een advocaat gaat eerst op zoek naar een andere oplossing. Tenzij het niet anders kan. Wat kan een advocaat bij een huurgeschil doen?

 • juridisch advies geven

Waar sta jij als (ver)huurder in dit huurgeschil, welke stappen moet je ondernemen en is je klacht wel gegrond?

 • huurcontract doorlichten

Wat staat er in het verhuurcontract en zijn alle bepalingen wel rechtsgeldig? En welke rol spelen ze in het huurgeschil?

 • bewijslast beoordelen

Zijn de bewijsstukken die je verzamelde wel rechtsgeldig? Zo niet, hoe kun je dan aan goed bewijsmateriaal komen?

 • met tegenpartij bemiddelen

Je advocaat probeert het huurgeschil via een onderhandeling of met een minnelijke schikking op te lossen door als bemiddelaar te fungeren.

 • procedure opstarten

Als alleen de vrederechter het huurgeschil nog kan oplossen, dan vertegenwoordigt je advocaat jou in de rechtbank. En dit door de juiste procedurele stappen te nemen en een sterk dossier op te bouwen.

Advocaat inschakelen bij huurgeschil? Goed idee

Als advocaat met specialisatie in huurrecht, merk ik dat huurders en verhuurders vaak te lang wachten om advies in te winnen. Want er zit veel tijd tussen de eerste (gerechtelijke) stappen en de uitspraak door de vrederechter. Ondertussen escaleren problemen of lopen onbetaalde huurgelden steeds hoger op.

Is contact opnemen met mij voor jou een te hoge drempel? Weet dan dat ik:

 • jouw kansen in het dossier zo goed mogelijk inschat. Je krijgt verschillende oplossingen en samen wegen we de voor- en nadelen af. Op basis daarvan neem jij de beslissing.
 • altijd probeer om jouw huurgeschil via bemiddeling op te lossen. Maar ook in de rechtbank doe ik er alles aan om een positieve uitkomst te verkrijgen.
 • jou behoed voor fouten op procedureel vlak die, ondanks het sterke dossier, er toch voor zorgen dat je je zaak verliest.

Jouw advocaat bij huurgeschillen

Huurgeschillen kunnen je het leven behoorlijk zuur maken. En dat is nergens voor nodig. Want een goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder, daar heb je enkel bij te winnen. Maar loopt er toch iets mis? Dan zoek ik, als jouw advocaat, de beste oplossing voor je huurgeschil.

Neem contact op.

Gerelateerde artikels

Valt afgebladderd schilderwerk onder normale slijtage bij een huurwoning of is het huurschade? En wie draait op voor de kosten?

Er is een dunne lijn tussen normale slijtage aan een huurwoning of huurschade. Alleen een expert kan de schade bepalen. Lees meer.

4 december 2023
 | Huur, Aansprakelijkheid, Contracten
Als je investeert in een huurpand om het in te richten als bakkerij, beschermt de handelshuurwet jou tegen de plotse opzeg van je handelshuur.

Een verhuurder kan niet zomaar de handelshuur opzeggen. En gelukkig. Maar in welke gevallen kan het wel? Ontdek het hier.

6 november 2023
 | Geen categorie, Contracten, Huur
Is een mondelinge overeenkomst bindend?

Is een overeenkomst zonder handtekening bindend? Wat met een mondelinge overeenkomst? En wat geldt als schriftelijk bewijs? Lees het hier.

17 april 2023
 | Contracten
Als je het huurcontract wilt ontbinden omdat je huurder je woning niet goed onderhoudt of als er sprake is van huurschade, dan sta ik je bij als advocaat huurrecht. Foto Envanto VT9M73L

Jouw huurder is wettelijk verplicht om zijn huurwoning te onderhouden als een goede huisvader. Maar wat kun je doen als hij dat niet doet? En wat is het verschil met huurschade? Dat lees je in deze blog.

17 april 2023
 | Huur
Als verhuurder heb je beperkte rechten ter bescherming van de huurder.

Betaalt je huurder de huishuur niet meer? Of neemt hij het niet zo nauw met het onderhoud? Ontdek wat jouw rechten als verhuurder zijn.

17 april 2023
 | Huur
Het Vlaams Woninghuurdecreet zet de rechten en plichten van huurder en verhuurder op scherp.

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet heeft gevolgen voor huurders én verhuurders. Tweedraads Advocaten zet de veranderingen op een rijtje.

14 april 2023
 | Huur