Draagkracht

Simpel uitgelegd: de wet betalingsachterstand bij handelstransacties

17 april 2023
 | Incasso
Draagkracht-Blog-Incasso_2

Als ondernemer weet je hoe belangrijk een goede cashflow is om je maandelijkse kosten te dekken. Maar dan moeten je klanten wel correct betalen. Wat als dat niet het geval is? En stel dat je geen algemene voorwaarden hebt of er staat niets in over interesten of schadevergoedingen?

Is dit dan einde verhaal voor je bedrijf? Gelukkig niet, want de wet op de bestrijding tegen betalingsachterstand bij handelstransacties biedt bescherming. Hoe? Dat lees je hier.

INHOUDSOPGAVE

Algemene voorwaarden versus de wet betalingsachterstand handelstransacties

Eigenlijk ben je helemaal niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen voor je onderneming. Uiteraard maak je daar het best wel werk van, want duidelijke voorwaarden en afspraken vormen de basis voor een correcte samenwerking. Ook de gevolgen bij niet-betaling van facturen kun je daarin opnemen.

Maar ben je dan niet beschermd tegen betalingsachterstand als je geen algemene voorwaarden hebt? Nee, gelukkig niet. Want de wet op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties beschermt elke onderneming tegen wanbetalers. Meer nog: de wet heeft voorrang op je algemene voorwaarden.

Let op: de wet betalingsachterstand bij handelstransacties is niet van toepassing op particulieren. Dus is je klant een consument en heeft hij de algemene voorwaarden niet ondertekend of aanvaard via e-mail? Dan kun je aan hem geen schadevergoeding en interesten aanrekenen. Wat je dan wel moet doen bij onbetaalde facturen? Dat lees je hier.

Jouw bescherming tegen wanbetalers

Ondernemingen krijgen helaas vaak te maken met wanbetalers of oneerlijke afspraken. Denk aan een grote onderneming die een betalingstermijn van 90 dagen afdwingt bij een onderaannemer. Ook laattijdig de juiste facturatiegegevens opgeven, is een populaire tactiek om een betalingstermijn op te schuiven.

Vooral kmo’s zijn de dupe van achterstallige facturen of geschonden betalingsverplichtingen. Om hen te beschermen, werd op 2 augustus 2002 de wet op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties in het leven geroepen.

Toch zaten er in de wet enkele achterpoortjes. Daarom werden de regels vanaf 1 februari 2022 aangescherpt.

Inhoud wet betalingsachterstand bij handelstransacties

Wettelijke beperking betalingstermijn

De wettelijke betalingstermijn is 30 kalenderdagen na factuurdatum. Voor de herziening van de wet kon daarvan onbeperkt worden afgeweken als beide partijen dat dat schriftelijk overeenkwamen. Met alle gevolgen van dien. Daarom werd de wet strenger.

  • De afwijking op de betalingstermijn is nu beperkt tot 60 kalenderdagen. Ook de controle- en verificatieperiode zitten in deze termijn.
  • De maximale betalingstermijn geldt voor alle handelstransacties die onder het Belgisch recht vallen.
  • De klant is verplicht om alle noodzakelijke informatie voor een correcte facturatie ten laatste bij de levering van de goederen of diensten door te geven.

Recht op schadevergoeding

Bij wanbetaling heb je recht op 10,5 procent interest bij betalingsachterstand en een forfaitaire vergoeding van 40 euro. En je hoeft niet eens de schuldenaar in gebreke te stellen. Daarnaast voorziet de wet in een redelijke schadeloosstelling voor alle kosten die je maakt om de openstaande factuur te vorderen. In de praktijk hanteren rechtbanken daarvoor 10 procent van de verschuldigde hoofdsom.

Contract gefileerd in de rechtbank

Sommige klanten willen een contract waarin expliciet staat dat er bij laattijdige betaling geen schadebeding verschuldigd is. Zelfs als je dat ondertekent, kan de rechter daarover toch anders oordelen. Bijvoorbeeld bij een kennelijke onbillijkheid. Dat betekent dat er een onevenwicht is tussen de rechten en plichten van de betrokken partijen.

Stel dat je als kleine onderneming een contract afsluit met een grote onderneming. Daarin staat dat je geen schadebeding kunt eisen als de klant te laat of niet betaalt. De rechter kan dan oordelen dat er sprake is van een onevenwicht, omdat het eigen vermogen van die grote onderneming veel hoger is dan dat van jou. En zo kun je alsnog een schadebeding krijgen.

Heb je een klant die je een contract wilt laten tekenen  en heb je schrik dat de kleine letters vooral in jouw nadeel zijn? Dan pluis ik die overeenkomst graag voor je uit.

Laat wanbetalers je cashflow niet doen crashen

Heb je een klant die hardnekkig weigert om zijn factuur te betalen? Welke reden hij ook heeft, als incassoadvocaat bekijk ik hoe we de factuur kunnen innen. Sowieso heb jij volgens de wet betalingsachterstand bij handelstransacties altijd recht op een compensatie. Wat dat voor jou betekent? Dat zoek ik voor je uit.

Gerelateerde artikels

Draagkracht-Blog-Incasso_3

Vermijd onbetaalde facturen door goede afspraken te maken voordat je diensten of goederen levert. Wat die goede afspraken zijn? Dat lees je hier.

17 april 2023
 | Incasso
Wacht niet te lang met onbetaalde facturen te innen en schakel daarvoor een expert in, zoals een advocaat. Foto Envato: NEHLAKB

Onbetaalde facturen innen? Doe meteen een beroep op een advocaat in plaats van een incassobureau. Waarom? Dat lees je hier.

17 april 2023
 | Incasso
Draagkracht-Blog-Incasso_3

Als een klant blijft weigeren om een factuur te betalen, is een juridische incasso de enige manier om je geld te zien. Als advocaat incasso help ik je daarbij.

1 juni 2021
 | Incasso
Draagkracht-Blog-Incasso_1

Als ondernemer krijg je vroeg of laat te maken met wanbetalers. Gelukkig zijn er tal van oplossingen om je geld toch te krijgen.

1 januari 2021
 | Incasso