Draagkracht

Mijn huurder betaalt niet. Wat nu?

1 september 2022
 | Huur
Als een huurder niet betaalt, zijn er verschillende stappen die je kunt ondernemen. Foto Envanto D5NSTCF

Sommige huurders nemen de term betaalperiode wel heel ruim. Je betaling enkele dagen te laat ontvangen, tot daaraan toe. Maar als het weken duurt voordat de huur op je rekening staat, dan is de maat snel vol. Als je huurder niet betaalt, kun je natuurlijk aankloppen bij het vredegerecht. Al is het verstandiger om even te wachten om zo’n drastische stap te nemen.

Wat je dan wel het best doet? En wat je mag verwachten als je toch naar de vrederechter stapt? Dat lees je in deze blog.

INHOUDSOPGAVE

Doe een babbel met je huurder

Probeer altijd eerst het probleem van de huurachterstand op te lossen met een gesprek. Want als je huurder blijft, dan wil je het liefst een goed contact. En misschien zijn er persoonlijke omstandigheden waarom de huurder niet betaalt?

Wees menselijk, maar ook redelijk. Maak duidelijke afspraken met de huurder en bespreek een haalbare termijn om de betalingen uit te voeren. Zo creëer je een betere band met je huurder waardoor je ook in de toekomst problemen sneller kunt uitpraten.

Advocaat inschakelen bij huurachterstand

Als een gesprek of jouw aangetekende aanmaningen geen indruk maken op je huurder, dan is het tijd om een advocaat onder de arm te nemen. Hou er rekening mee dat een proces twee tot drie maanden kan duren. Van aanvraag bij het vredegerecht totdat de huurder ook echt vertrekt. En ondertussen krijg jij nog steeds geen huurgelden. Trek daarom bij huurachterstal van twee maanden of meer meteen naar de vrederechter.

Afbetalingsplan voor achterstallige huur

De verhuurder kan altijd vragen om de huurovereenkomst te ontbinden. Maar als de huurachterstand maximum twee maanden bedraagt, dan kan de huurder aan de vrederechter vragen om een afbetalingsplan op te stellen. Is dat afbetalingsplan redelijk? Dan is de vrederechter geneigd hierop in te gaan.

Is de huurachterstal drie maanden of meer? Dan wordt in de meeste gevallen inderdaad de huurovereenkomst zonder pardoen ontbonden. De huurder krijgt dus niet meer de kans om af te betalen en zal moeten verhuizen.

Het vredegerecht zal in het geval van een afbetalingsplan het proces kort uitstellen. Daarna houdt het controle over de maandelijkse betalingen en aflossingen. Dat zet een huurder vaak extra aan om zeker te betalen.

Intrest innen bij huurachterstand

In de meeste huurovereenkomsten staat een clausule over intresten en een eventuele schadevergoeding van bijvoorbeeld 10% van de huur. Wanneer de huurder te laat betaalt, kun je daarop een beroep doen. Maar die clausule laten vrederechters soms koud. Ze vinden dan de intresten of de schadevergoedingen overdreven en beslissen vaak in het voordeel van de wanbetaler. Die betaalt dan geen extra kosten.

Betaalt je huurder niet? Schiet in actie

Je laat een huurachterstand beter niet aanslepen. Probeer dus in de eerste dagen of weken contact te zoeken met je huurder en wacht niet af tot de termijn van drie maanden verstreken is om verdere stappen te zetten.

Veel vrederechters zijn erg mild in het vellen van hun oordeel in een huurgeschil. Investeer daarom in de band met je huurder. Want een proces vermijden, is altijd de beste oplossing.

En heb je dan toch nood aan een advocaat? Dan help ik je om alle juridische mogelijkheden op een rijtje te zetten en de beste oplossing te zoeken. Lees hier alvast wat jouw rechten als verhuurder zijn .

Betaalt je huurder de huur niet? En lijkt een oplossing veraf?

Gerelateerde artikels

Valt afgebladderd schilderwerk onder normale slijtage bij een huurwoning of is het huurschade? En wie draait op voor de kosten?

Er is een dunne lijn tussen normale slijtage aan een huurwoning of huurschade. Alleen een expert kan de schade bepalen. Lees meer.

4 december 2023
 | Huur, Aansprakelijkheid, Contracten
Als je investeert in een huurpand om het in te richten als bakkerij, beschermt de handelshuurwet jou tegen de plotse opzeg van je handelshuur.

Een verhuurder kan niet zomaar de handelshuur opzeggen. En gelukkig. Maar in welke gevallen kan het wel? Ontdek het hier.

6 november 2023
 | Geen categorie, Contracten, Huur
Schakel bij huurgeschillen een advocaat in en laat je correct adviseren en vertegenwoordigen.

Laat problemen met je (ver)huurder niet aanslepen en schakel op tijd een advocaat in bij huurgeschillen. Waarom? Dat lees je hier.

26 september 2023
 | Huur, Contracten
Als je het huurcontract wilt ontbinden omdat je huurder je woning niet goed onderhoudt of als er sprake is van huurschade, dan sta ik je bij als advocaat huurrecht. Foto Envanto VT9M73L

Jouw huurder is wettelijk verplicht om zijn huurwoning te onderhouden als een goede huisvader. Maar wat kun je doen als hij dat niet doet? En wat is het verschil met huurschade? Dat lees je in deze blog.

17 april 2023
 | Huur
Als verhuurder heb je beperkte rechten ter bescherming van de huurder.

Betaalt je huurder de huishuur niet meer? Of neemt hij het niet zo nauw met het onderhoud? Ontdek wat jouw rechten als verhuurder zijn.

17 april 2023
 | Huur
Het Vlaams Woninghuurdecreet zet de rechten en plichten van huurder en verhuurder op scherp.

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet heeft gevolgen voor huurders én verhuurders. Tweedraads Advocaten zet de veranderingen op een rijtje.

14 april 2023
 | Huur