Draagkracht

Juridische incasso: een kor-daad stappenplan

1 juni 2021
 | Incasso
Draagkracht-Blog-Incasso_3

Je leest het goed: als het gaat over wanbetalers, schrijven wij ‘kordaad’, met een ‘d’. Want vaak is daadkracht de enige weg naar een oplossing voor jouw onbetaalde facturen. Gelukkig sta je er niet alleen voor en sta ik je bij als experte juridische incasso. Vanaf dat moment pakken we het samen aan. Vastberaden en stap voor stap.

INHOUDSOPGAVE

Stap 1: de aangetekende brief

Als een klant een factuur niet wil betalen, sturen we een aanmaning per aangetekende brief. Daarin vragen we vriendelijk om de openstaande factuur toch te betalen. Wel aangevuld met interesten en een schadebeding. We vermelden duidelijk de termijn en het gevolg bij niet-betaling: de opstart van een gerechtelijke procedure waarvan de kosten voor zijn rekening zijn.

Stap 2: de dagvaarding

Betaalt je klant de factuur? Super! Dan sluiten we het dossier hier af en storten we het bedrag op jouw rekening. Blijft een reactie uit, dan vragen wij jou of we de procedure in gang mogen zetten.

Ben je akkoord? Dan stellen we meteen een dagvaarding op. Daarmee maken we de zaak aanhangig bij de bevoegde rechtbank. Welke dat is, hangt af van het antwoord op een aantal vragen. Is jouw klant een particulier of een onderneming? Wat is het factuurbedrag? En is er een overeenkomst?

Stap 3: de kennisgeving

Wij bezorgen de dagvaarding aan de gerechtsdeurwaarder. Die maakt ze persoonlijk over aan de schuldenaar, de klant dus. De ‘betekening van de dagvaarding’, zoals dat heet. Nu is je klant officieel op de hoogte dat hij of zij voor de rechtbank wordt gedaagd. Ook de datum, het uur en de precieze locatie staan uitdrukkelijk vermeld.

Stap 4: de zitting

De zaak wordt ingeleid op een zitting van de rechtbank. Geen zorgen: wij regelen alles. Jij mag mee, maar moet niet. Dat geldt ook voor de tegenpartij. Geeft die verstek, dan kent de rechter de vordering toe en giet ze in een vonnis. Dat gebeurt ook als jouw klant toch aanwezig is, maar de vordering niet betwist. In dat geval kan hij of zij wel een afbetalingstermijn afdwingen. En dan is er nog optie drie: de schuldenaar is aanwezig en vecht de vordering aan. Dan volgt er een extra tussenstap.

De tussenstap bij juridische incasso

De rechtbank bepaalt conclusietermijnen: tegen een bepaalde datum moet elke partij een schriftelijk en juridisch standpunt innemen over de zaak en bijbehorende bewijsstukken verzamelen. Tijdens een nieuwe zitting volgen dan de pleidooien. Op basis daarvan velt de rechter een vonnis.

Stap 5: het vonnis

Welk van de drie scenario’s ook, het resultaat is altijd een vonnis. Als alles goed gaat, stelt het vonnis de schuldenaar in gebreke. Het bepaalt dat hij of zij de factuur, de interesten, het schadebeding en de procedurekosten moet betalen. Gebeurt dat vrijwillig? Dan krijg jij jouw centen en sluiten we het dossier af.

Volgt er nog altijd geen betaling? Dan gaat het dossier naar de gerechtsdeurwaarder. Die kan beslag leggen op onroerend goed, eigendommen of inkomsten van de schuldenaar. Soms loopt dat vlot, soms laat een betaling jaren op zich wachten.

Stap 6: de laatste kans

Als blijkt dat de klant simpelweg niet in staat is om te betalen – bijvoorbeeld door een faillissement of collectieve schuldenregeling – doen we aangifte van je vordering bij de curator of schuldbemiddelaar. Of je dan aan het einde van de rit langs de kassa passeert en hoeveel geld daar nog voor jou inzit? Dat verschilt van zaak tot zaak en is op voorhand moeilijk in te schatten.

Op deze laatste stap zit je natuurlijk niet te wachten, maar het is wel jouw enige en laatste kans om je onbetaalde factuur te innen. Die moet je grijpen, ook al kan de procedure jaren aanslepen of in veertien dagen opgelost zijn … Hoelang dit juridische incasso ook duurt: ik bezorg je regelmatig een stand van zaken.

Juridische incasso als het moet

Lang genoeg gewacht op die ene betaling? En maakt aandringen geen indruk meer? Zet dan die eerste stap en kom bij mij langs op kantoor. Samen overlopen we alle andere stappen voor juridische incasso en gaan we voluit voor het beste resultaat.

Vertel me jouw verhaal


Gerelateerde artikels

Draagkracht-Blog-Incasso_2

Heb je een wanbetaler en geen goede algemene voorwaarden? Dan biedt de wet betalingsachterstand bij handelstransacties een oplossing.

17 april 2023
 | Incasso
Draagkracht-Blog-Incasso_3

Vermijd onbetaalde facturen door goede afspraken te maken voordat je diensten of goederen levert. Wat die goede afspraken zijn? Dat lees je hier.

17 april 2023
 | Incasso
Wacht niet te lang met onbetaalde facturen te innen en schakel daarvoor een expert in, zoals een advocaat. Foto Envato: NEHLAKB

Onbetaalde facturen innen? Doe meteen een beroep op een advocaat in plaats van een incassobureau. Waarom? Dat lees je hier.

17 april 2023
 | Incasso
Draagkracht-Blog-Incasso_1

Als ondernemer krijg je vroeg of laat te maken met wanbetalers. Gelukkig zijn er tal van oplossingen om je geld toch te krijgen.

1 januari 2021
 | Incasso